OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Logopedické cvičenia

Myofunkčná porucha      

je porucha  prehĺtania, porucha funkcie pohybu jazyka a mimických svalov. Vyskytuje sa  u detí a dospelých. Ide o tzv. infantilné prehĺtanie. V kojeneckom veku sa jazyk pri prehĺtaní posúva dopredu. Tento spôsob prehĺtania sa neskôr mení na prehĺtanie, kde jazyk smeruje oproti podnebiu.  Pri pretrvávajúcom infantilnom prehĺtaní je svalstvo jazyka  v strede ochabnuté, dieťa tlačí jazyk do zubov alebo na podnebie, čo spôsobuje okrem iného aj posúvanie zubov a neskôr potrebu nosiť ortodontický aparát. 

 

Typické znaky a prejavy:

vystrkovanie jazyka dopredu až medzi zuby počas prehĺtania a rozprávania                           
suché, popraskané pery v dôsledku ich častého olizovania
vystrkovanie jazyka medzi zuby hlavne počas artikulácie sykaviek (SZCŠŽČ)
prskanie slín a mľaskanie počas rozprávania
nesprávna poloha jazyka v pokoji (vpredu hore)
dýchanie ústami, pootvorené ústa aj v pokoji (ovisnutá dolná pera)

vytekanie tekutiny z úst počas pitia a pod.

Príčiny:

prenatálne alebo perinatálne poškodenie
dlhé kojenie, resp. pitie z fľaše
cmúľanie palca alebo cumlíka (sploštené a anatomicky tvarované cumlíky sú nevhodné)
nefunkčnosť nosového dýchania (napr. kvôli zväčšenej nosovej mandle alebo polypom)
tekutá a a kašovitá strava (ktorá nenúti dieťa žuvať a tým precvičovať svaly, zúčastňujúce sa na artikulácii)

     Prezentácia zubného lekára:     https://www.youtube.com/watch?v=AdzsqND3LDA

Čo zapríčiňuje nesprávne infantilné prehĺtanie:

http://www.youtube.com/watch?v=4WOD7xKj9Sg&feature=related

Trainer na odstránenie infantilného prehĺtania:

http://www.youtube.com/watch?v=WijeyAElbcY&feature=related

 

 

 

Následky nesprávnej funkcie jazyka

a infantilného prehĺtania:

Prevencia:

Posilňovanie svalstva jazyka a artikulačných orgánov - žuvaním ( kôrky z chleba, tvrdé ovocie a zelenina -jablko, mrkva...) 

Pitie cez slamku zovretú perami (max. 1 cm slamky - neklásť slamku na jazyk), cvičenie špeciálnych cvikov viackrát denne.

Jazyk je zložený z viacerých svalov, ktoré sa pravidelným tréningom dajú posilniť.

Bez správnej funkcie svalstva jazyka nie je možné korigovať výslovnosť!

Výraz tváre a postavenie jazyka, zubov a brady
v dospelosti, ak porucha nie je korigovaná.

Rozprávanie je doprevádzané prskaním slín, šušľaním.